Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Tarnowie


ul. Braci Saków 1
33-100 Tarnów